Обов'язки користувачів

Користувачі зобов’язані:

  • Дотримуватися правил користування кластером;
  • На вимогу адміністратора надавати звіт про виконану роботу та про затрачений процесорний час;
  • Інформувати адміністратора про проблеми в роботі кластера та програмного забезпечення;
  • При публікації результатів, отриманих з використанням кластера, вказувати в публікаціях, що розрахунки проводились з використанням обчислювального кластера Центру Суперкомпютерних Обчислень НТУУ “КПІ”

Користувачам забороняється:

  • Використовувати кластер не за його призначенням;
  • Передавати іншим особам секретну інформацію, що використовується для доступу до кластеру (ім’я користувача та пароль);
  • Виконувати будь-які дії, що завідомо перешкоджають роботі інших користувачів чи спричиняють перехід системи в нестабільний стан;
  • Виконувати дії, несанкціоновані адміністратором, що можуть призвести до виходу з ладу системи захисту кластера.