ПРО ЦЕНТР

Центр суперкомп'ютерних обчислень (ЦСО) було створено з метою розвитку інформаційної інфраструктури освіти і науки, реалізації положень Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497.2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», завдань Державної цільової програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки» та на виконання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України № 301-р від 31 травня 2006.

Технічний майданчик обладнано системою регулювання мікроклімату на основі обладнання InRow фірми APC з водяним охолодженням, а також системою електроживлення APC Symmetra.

З метою зменшення використання електроенергії в залежності від потреб у обчислювальних ресурсах підтримується оптимальна кількість увімкнених вузлів.

За свою історію кластерний суперкомп'ютер КПІ імені Ігоря Сікорського пройшов два оновлення, кожне з яких збільшувало його обчислювальну потужність: починаючи з 44 вузлів, що мали пікову продуктивність близько 2 Тфлопс, основний кластер зараз складається з 112 вузлів з 624 процесорами, пікова продуктивність яких складає 7 Тфлопс (linpack 5,7 Тфлопс).

Поточна конфігурація кластера КПІ імені Ігоря Сікорського має в своєму складі 3 системи.

Перша забезпечує основу обчислювальної потужності, працює під управлінням ОС Linux, і використовується для наукових та складних інженерних розрахунків.

Друга використовується для проведення навчальних курсів і забезпечення лабораторних робіт.

На вузлах третьої системи встановлено програмне забезпечення для віртуалізації обчислювальних ресурсів, на яких розгортаються, тестуються, та використовуються у експериментальному режимі новітні програмні продукти для розподіленої обробки великих обсягів даних (Big data).

Внутрішній інтерконект реалізовано на базі окремих комутаторів технології Infiniband. Службову мережу, яка об'єднує кластер, допоміжні сервери та обслуговуючу лабораторію, побудовано за технологією Gigabit Ethernet.

Зовнішній канал зв'язку забезпечується оптоволоконною лінією, за допомогою якої кластер має доступ до ресурсів мереж URAN і GÉANT.

Ресурси кластеру надаються для обчислень в рамках експерименту AliCE на великому адронному колайдері в ЦЕРН. Грід-інтерфейс до кластера забезпечується програмним забезпеченням NorduGrid ARC і gLite. Крім доступу до ресурсів через Грід надається також і доступ по протоколу SSH.

Серед завдань, що вирішуються на кластері, можна виділити:

• проведення сучасних квантово-хімічних розрахунків (ab initio або DFT);

• класична молекулярна динаміка і молекулярна динаміка ab initio;

• астрономічне моделювання і т.д.

Колектив центру забезпечує роботу систем кластеру, здійснює поточне адміністрування, рішення проблем користувачів, що виникають при роботі, і установку або допомогу в налагодженні нових програмних засобів на їхнє прохання.

З початком другого етапу розвитку ЦСО акцент з нарощування обчислювальної потужності змістився на підвищення ефективності використання його ресурсів у навчальній та науковій роботі університету в складі Єдиного інформаційного середовища університету, створення належних умов для співробітництва з науковими та освітніми організаціями, установами та підприємствами щодо сумісного застосування обчислювальних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.